Dessa utbildningar arrangeras av KARL STORZ Sverige och riktar sig främst till operations- och undersköterskor samt medicintekniker. Målsättningen är att ge deltagarna ökade kunskaper om vår apparatur, optiker och instrument samt att ge en inblick i den senaste utvecklingen inom specialiteterna. Vi ger föreläsningar om instrument, optiker och apparatur för endoskopisk kirurgi samt medicinska föreläsningar av inbjudna föreläsare. Praktiska övningar på bl.a.  apparatur, optik- och instrumentvård, m.m i workshops.