Dessa utbildningar arrangeras av KARL STORZ Sverige och riktar sig främst till operations- och undersköterskor samt medicintekniker. Målsättningen är att ge deltagarna ökade kunskaper om vår apparatur, optiker och instrument samt att ge en inblick i den senaste utvecklingen inom specialiteterna. Vi ger föreläsningar om instrument, optiker och apparatur för endoskopisk kirurgi samt medicinska föreläsningar av inbjudna föreläsare. Praktiska övningar på bl.a.  apparatur, optik- och instrumentvård, m.m i workshops. 

Dessa utbildningar arrangeras i samarbete med KARL STORZ Sverige enligt klinikens specifika önskemål och anpassat till er utrustning och era behov. De kan förläggas antingen på kliniken, på sjukhuset eller i nära anslutning till dessa.

Här hittar du ett urval av utbildningar som vi kan erbjuda efter särskild förfrågan.