Teknisk utbildning

Vår 2020

Datum ej satt

Tid & Plats

Kursen startar tisdag xx xxxx kl. 09.00 och avslutas onsdag xx xxxxx kl. 16.00.
Kursen hålls på xxxxxx

För vem?

Utbildningen riktar sig till medicintekniska ingenjörer och medicintekniker inom endoskopisk kirurgi.

Innehåll

Utbildningen genomförs som en endags utbildning och har sin tonvikt på KARL STORZ kamerasystem, insufflatorer och ljuskällor. Föreläsningar med orienterade tekniska genomgångar varvas med praktiska övningar.Servicemanualer för apparater som innefattas av utbildningen ingår (elektronisk form).

Deltagaren auktoriseras efter genomgången och godkänd utbildning för att utföra förebyggande underhåll och service på apparater som omfattas av kursen. Auktoriseringen gäller enbart vid tjänstgöring hos aktuell arbetsgivare. Kursintyg erhålls efter fullgjord utbildning.

Avgift

Pris: SEK 4 900;– exkl.moms
Om ni yrkar på att kursplatsen avropas i enlighet med specifik upphandling/avtal ska aktuellt avtalsnummer anges i samband med anmälan.

I priset inkluderas måltider, (kaffe, lunch), under utbildningsdagen. Ev. kostnader för resa och logi bekostas av deltagarna själva.

Målsättning

Efter genomgången utbildning skall deltagarna fått sådan kunskap om KARL STORZ utrustning att du ska förstå principen för utrustningens konstruktion samt kunna utföra förebyggande underhåll och service. Information ges även om rekommenderade reservdelar.

Praktisk information

Hotell Nova Park, Knivsta
Gredelbyvägen 138, 741 71, Knivsta

Tel: 018-349000   https://novapark.se/

Observera! Alla resor till och från kursen ombesörjs av deltagarna själva.

Information om specialkost önskas och eventuell allergi sker i samband med att din plats bekräftats.

För mer information eller vid frågor:

kontakta Ulf Johannesson
08-505 648 08
endoskopiforum@karlstorz.se