SEMINARIUM FÖR SPECIALISTANVÄNDARE INOM OR1-INTEGRATIONSSYSTEM.

UTBILDNINGEN GENOMFÖRS EFTER FÖRFRÅGAN, KLICKA PÅ KNAPPEN FÖR ATT GÖRA DIN FÖRFRÅGAN!

Tid & Plats

Under en dag kommer vi till er och arrangerar en förfrågan inom anestesi där alla hos er har möjlighet att delta. Utbildningen kan anpassas till efterfrågat innehåll eller vi ordnar ett färdigt koncept.

För vem?

Seminariet riktar sig till specialistanvändare inom OR1-integrationssystem.

Innehåll

Under seminariet kommer ni delges information både tekniskt och användarrelaterat av OR 1 systemet. Föredrag och föreläsning kommer följas av aktivt deltagande i gruppdiskussioner.

Tema: Att kommunicera via ett OR1 system.

Råd och tips för felsökning och handhavandefrågor tas upp i gemensamma diskussioner och i de praktiska övningar som sker under studiebesök på ett installerat OR1.

Föreläsningar på engelska kan förkomma.

Avgift

3 900 kr exkl. moms.

I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe

Ev. resekostnader till och från seminariet ingår inte i avgiften.

Målsättning

Målsättningen är att öka deltagarens kunskap om OR1 och dess möjligheter så att systemet ska kunna utnyttjas optimalt för ett effektivt arbete på salen.

Seminariet syftar även till att upprätthålla deltagarens kompetens för att i sin tur kunna vidareutbilda kollegor på avdelningen i systemets funktioner och användning.

Praktisk information

För mer information eller vid frågor:

kontakta Ulf Johannesson
08-505 648 08
endoskopiforum@karlstorz.se