KARL STORZ ENDOSKOPE GmbH & Co. KG grundades 1945 och är idag ett världsledande företag inom endoskopi. KARL STORZ produkter har funnits på den svenska marknaden sedan mitten av 50-talet. Mer information finns på www.karlstorz.com.

1991 grundades KARL STORZ ENDOSKOP SVERIGE AB och har sedan dess expanderat genom en kontinuerlig tillväxt. KARL STORZ produkter finns representerade på de flesta kliniker och sjukhus i landet. För närvarande har den svenska organisationen 25 anställda.

På huvudkontoret, som ligger i Stockholm, finns serviceavdelning för elektronisk utrustning, mekaniska instrument samt för flexibla endoskop. Där finns även kundservice, lager och logistik, ekonomiavdelning samt utbildningsorganisationen ENDOSKOPIFORUM med lokaler.
Vårt mål med ENDOSKOPIFORUM är att genom kunskap och hög professionalism tillgodose den moderna sjukvårdens krav på utbildning och kvalitetssäkring. Med den allt mer teknologiskt avancerade utrustning som tillhandahålls för endoskopi krävs en regelbunden utbildning för att optimera säkerhet för användare och patient, samt för att säkerställa prestanda och tillgänglighet av utrustningen.
Med ENDOSKOPIFORUM har vi skapat en plattform för professionell utbildning och ett forum där användare från olika delar av landet kan utbyta erfarenheter och ta del av varandras kunskaper. Genom att komplettera handhavandeutbildningen med kvalitativa medicinska föreläsningar vill vi ge våra användare en ökad kunskap om nya och förändrade endoskopiska applikationer inom respektive disciplin. Kunskap och kvalité har alltid varit en ledstjärna inom koncernen och ENDOSKOPIFORUM är ett av våra verktyg för att leva upp till detta även i framtiden.
Vi hälsar alla välkomna till vårt forum för utbildning.

Med Vänliga Hälsningar
KARL STORZ ENDOSKOP SVERIGE AB
Christer Waldton
VD

Kontakt: Robert Korolija +46-76-015 10 24 robert.korolija@karlstorz.se